1. Đảng ủy
  • Dương Văn Tuẩn

   Chức vụ: Bí Thư Đảng Ủy

  • Lê Văn Thống

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

  1. Hội đồng nhân dân
   • Dương Văn Tuẩn

    Chức vụ: CT HĐND xã

    SĐT: 0987410715

   • Phạm Văn Chính

    Chức vụ: PCT HĐND xã

    SĐT: 0399095572

   1. Ban Kinh Tế - Xã Hội
    • Đỗ Tiến Chút

     Chức vụ: Trưởng ban

    • Trần Thanh Minh

     Chức vụ: Phó Ban

    • Đoàn Đức Thiện

     Chức vụ: Ủy viên

    • Trần Thị Luyến

     Chức vụ: Ủy viên

    • Đinh Văn Thiều

     Chức vụ: ủy Viên

   2. Ban Pháp Chế
    • Lê Văn Thống

     Chức vụ: trưởng ban

    • Lương Văn Tâm

     Chức vụ: Phó tưởng ban

    • Nguyễn Thị Hà

     Chức vụ: ủy viên

    • Nguyễn Thế Đua

     Chức vụ: Ủy viên

    • Đỗ Hữu Chỉnh

     Chức vụ: Ủy viên

  2. Ủy ban nhân dân
   • Phạm Văn Thượng

    Chức vụ: CT UBND xã

    SĐT: 0349797626

   • Lương Việt Hồng

    Chức vụ: PCT UBND xã

    SĐT: 0972186098

   1. Công an xã
    • Ngô Văn Thắng

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0989141656

    • Trần Đình Luật

     Chức vụ: Phó Trưởng CA xã

     SĐT: 0975258128

   2. BCH quân sự xã
    • Trần Văn Sáng

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS

     SĐT: 0972186098

   3. Văn phòng – thống kê
    • Lương Ngọc Phú

     Chức vụ: Phòng văn phòng – thống kê

     SĐT: 0976632054

   4. Tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Văn Đủ

     Chức vụ: Cán bộ Tư pháp – hộ tịch

     SĐT: 0987315703

   5. Văn hóa - Xã hội
    • Đoàn Đức Thiện

     Chức vụ: Cán bộ văn hóa – xã hội

     SĐT: 0974887127

   6. Thương binh xã hội
    • Tạ Thị Thảo

     Chức vụ: Công chức LĐTBXH

   7. Tài chính - kế toán
    • Vũ Thị Thu Hà

     Chức vụ: Tài chính kế toán

   8. Địa chính - nông nghiệp
    • Nguyễn Xuân Thắng

     Chức vụ: Địa chính NN-XD-MT

     SĐT: 0989859460

    • Vũ Văn Hạnh

     Chức vụ: Công chức giao thông thủy lợi nội đồng

   9. Đại chính xây dựng
    • Nguyễn Xuân Thắng

     Chức vụ: Công chức địa chính xã

   10. Lâm sinh thủy sản
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   11. Trạm y tế xã
    • Đỗ Thế Trọng

     Chức vụ: Trưởng tram YT xã

     SĐT: 0357432489

   12. Thôn Hưng Long Nam
    • Đinh Xuân Thiều

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Mai Bá Công

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   13. Thôn Hưng Thịnh
    • Lê Đình Chiến

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Trần Ngọc Tỉnh

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   14. Thôn Hưng Long Bắc
    • Nguyễn Văn Hồi

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Nguyễn Văn Cần

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

   15. Trường TH&THCS
    • Trần Thanh Minh

     Chức vụ: Hiệu trưởng trường TH&THCS

    • Đinh Văn Trọng

     Chức vụ: phó hiệu trưởng trường TH&THCS

    • Vũ Trường Giang

     Chức vụ: phó hiệu trưởng trường TH&THCS

   16. Trường Mầm Non
    • Phạm Thị Lượt

     Chức vụ: Hiệu trưởng trường MN

    • Trần Thị Thúy Loan

     Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường MN

    • Đinh Thị Hải Vân

     Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường MN

  3. Mặt trận tổ quốc việt nam xã
   • Phạm Nguyên Chương

    Chức vụ: PCT UBMTTTVN xã

   • Hoàng Xuân Bổng

    Chức vụ: PCT UBMTTQVN xã

   • Đỗ Văn Duy

    Chức vụ: CT UBMTTQVN xã

   1. Hộ Nông Dân
    • Phạm Anh Tiến

     Chức vụ: Chủ tịch hội

     SĐT: 0987389758

    • Lương Văn Tâm

     Chức vụ: Phó chủ tịch hội

   2. Hộ Phụ Nữ
    • Nguyễn Thị Hà

     Chức vụ: Chủ tịch hội

     SĐT: 0386662529

    • Mai Thị Mấn

     Chức vụ: Phó chủ tịch hội

   3. Đoàn Thanh Niên
    • Vũ Trọng Lịch

     Chức vụ: Bí Thư Đoàn xã

    • Lê Thị Trà

     Chức vụ: Phó bí thư đoàn xã

   4. Hộ Cực Chiến Binh
    • Lương Minh Thư

     Chức vụ: Chủ tịch hội

    • Lương Thanh Tâm

     Chức vụ: Phó chủ tịch hội